Nace la Confederación Iternacional del Trabajo (CIT)

cit3

En la ciudad de Parma (Italia) los pasados 11,12 y 13 de Mayo de 2018 ha nacido una nueva organización internacional para defender y desarrollar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y para hacerlo de acuerdo los principios, tácticas y finalidades asociados al Anarcosindicalismo y al Sindicalismo Revolucionario.

Esto supone  la plasmación definitiva de los acuerdos que tomó la CNT en el año 2015 en su XI Congreso Confederal (Zaragoza).

En aquel Congreso la CNT analizaba lo siguiente en relación a su pertenencia por aquel entonces a la AIT (Asociación internacional de los trabajadores):

La AIT es, desde hace años, inoperante como vehículo de implantación del anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario a nivel internacional. Es incapaz de ir más allá de la solidaridad más elemental en algunos conflictos sindicales, la cual es muy valiosa, pero para la que no es necesaria la estructura de la AIT. Ésta queda muy lejos de los objetivos a los que deberíamos aspirar para una coordinación internacional. El contraste entre la realidad de la AIT, y la infraestructura y burocracia que la misma implica, ha reforzado los aspectos más excluyentes, la conflictividad interna y el control ideológico. Todo lo anterior exigía desde hace años un replanteo de su funcionamiento y proyecto de trabajo.(…)

(…)Para materializa r las cuestiones previas, proponemos impulsar un proceso hacia la refundación de una internacional del anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario. Para ello se acuerda que tras el Congreso:

(…)Se convoque desde la CNT una conferencia internacional con aquellas secciones de la AIT interesadas en un proceso de refundación de la AIT en base a las propuestas antes indicadas. (…)

A raíz de estos acuerdos, las conferencias internacionales de Barakaldo (2016) y Frankfurt (2017) sirvieron para ir avanzando en la creación y en la preparación del Congreso que ha dado luz a la nueva CIT. Esta nueva red de solidaridad de clase tuvo su pre estreno organizando más de 60 actos de apoyo a la Huelga General contra la represión del 3 de Octubre de 2017 en Cataluña por toda europa.

El mensaje del anarcosindicalismo y del sindicalismo revolucionario es claro: contra la voracidad del capitalismo neoliberal hay que oponer la solidaridad de las clases trabajadoras.

Uno de los grandes retos de esta nueva internacional será romper el estrecho marco europeo y mundial del norte y darse la mano con las  clases obreras de otros pueblos y otras culturas, dando así salida a las tradicionales aspiraciones del internacionalismo obrero.

Anuncios

Congreso fundacional de la nueva internacional del anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario.

CongresoInternacional_0

La ciudad de Parma (Italia) acogerá la celebración del Congreso de nacimiento de la nueva organización internacional del anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario.

Este importante evento es el colofón de una fase previa de reuniones internacionales, destinadas a dar continuidad a los ideales de la Internacional fundada en Berlín en 1922. Ayer, como hoy, y más aún mañana, se necesita una organización sindical internacional libertaria, asamblearia y combativa, con el fin de defender a los trabajadores y trabajadoras de forma efectiva en la actualidad y, al mismo tiempo, establecer los pilares para construir una nueva sociedad en libertad e igualdad, sin relación con los mecanismos del poder político y económico.

En la fundación participarán sindicatos históricos, como la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), fundada en España en 1910, la FAU (Freie Arbeiter-Union), implantada en Alemania en 1977, la IWW (Internacional Workers of the World), activa en América del Norte desde 1905, la FORA (Federación Obrera Regional Argentina), creada en 1901, la ESE griega o la IP polaca.

Un nueva organización  para afrontar los nuevos retos en la lucha contra el capitalismo globalizador, desregulador y depredador, y para hacer realidad el lema “la unión hace la fuerza”.

barakaldodigital

La CNT Catalano-Balear davant l’actual situació política a Catalunya

comunicatcntcat

Davant l’actual situació política a Catalunya i els fets d’aquests darrers temps, els Sindicats de la CNT de Catalunya i Balears entenem que:

• L’actual situació política que es dóna a Catalunya és quelcom que ens porta a una reflexió profunda; hi ha una suposada entesa interclassista producte d’unes excepcionals circumstàncies. Davant d’això, i fidels als nostres principis, entenem que la nostra màxima aspiració en aquesta tessitura és la de mostrar i fer palès a la classe treballadora, la nostra, el poder que té per tal que prengui consciència de si mateixa com a factor decisiu i principal. Demostrar, una altra vegada, que aquests problemes els hem de resoldre nosaltres o no ens els resoldrà ningú.

• Els nostres principis anarcosindicalistes han d’estar al carrer per tal que ens donin credibilitat i legitimitat davant la classe obrera a la que pertanyem. És per això que no delegarem en partits polítics cap mena de decisió ni d’abanderament de la lluita del poble català però per tal de ser creïbles, hem de llançar, nosaltres, unes propostes creïbles, factibles i, sobretot, útils. Al carrer i als llocs de treball.

• Els problemes que actualment pateix el poble català han de ser combatuts i gestionats pel mateix poble català, sense intromissions. Fent palès a aquest mateix poble que la solució al problema català és internacionalista i antiestatista; sense caure en xenofòbies ni en promeses de millors estats dins el règim capitalista.

• El “problema” català és extrapolable a tot l’Estat Espanyol i és una oportunitat única per acabar amb el “Règim del ‘78”; som els únics que tenim legitimitat per parlar en contra de l’anomenat règim ja que nosaltres vam ser els únics que no vam firmar els seus pactes de conciliació i els únics que mai vam deixar de denunciar la màfia pseudo-democràtica que ens ha estat governant els darrers 40 anys.

• Per nosaltres, el sindicalisme és un mitjà i no una fi; els nostre objectiu és la revolució social que ha de capgirar completament l’actual marc sòcio-econònomic; fem costat al poble català en les seves reivindicacions com a poble i com a societat en tant que formem part d’aquest poble i d’aquesta societat. Un cop aquestes fites siguin assolides continuarem treballant per assolir els nostres objectius últims.

Entenent tot això, declarem que:

L’única República a la qual aspirem és una que sigui social i llibertària, basada en l’autogestió dels mitjans de producció, distribució i consum. Que l’aspiració popular cap a l’autodeterminació del poble català lligada a la de justícia social només es pot donar si és amb perspectiva de classe i enfocada a la creació d’estructures d’autogestió que ens vagin preparant a les classes treballadores per construir la societat que volem.

Que des dels Sindicats de la Confederació Nacional del Treball a Catalunya volem tornar a deixar clar el nostre ferm compromís amb el treball considerat com a font de progrés, la defensa dels drets i llibertats de la classe treballadora i la Revolució Social. Per tot això fem públic un programa de deu punts els quals d’ara endavant seguirem treballant des dels nostres Sindicats i també anem a donar impuls a marcs de mobilització unitària que contribueixin a aconseguir-los. Només així assolirem canvis a millor per a les classes populars.

1) Foment Directe de la Contractació Indefinida.
En l’empresa privada i en l’administració pública, per norma general, tot tipus de contractació serà indefinit ordinari a temps complet. En cas que les empreses vulguin acollir-se a qualsevol altra forma de contractació, aquesta serà discutida i acordada amb les representacions sindicals (Seccions Sindicals) presents a l’empresa. Queda exclosa de la negociació d’aquesta matèria la representació unitària (Comitès d’empresa i/o Delegats/des de Personal).

2) Foment de la regularització de jornada.
Eliminació total de les hores extres. Eliminació total de la distribució irregular de la jornada. Si una empresa o administració pública planteja la necessitat de desestructurar una jornada regular, ho haurà de discutir amb les representacions sindicals (Seccions Sindicals) presents a l’empresa. Queda exclosa de la negociació d’aquesta matèria la representació unitària (Comitès d’empresa i/o Delegats/des de Personal).

3) Nou Salari Mínim Interprofessional.
S’estableix un salari base mínim de 1200 € per a totes les treballadores i treballadors en administracions públiques i empreses privades.

4) Pla de xoc d’igualtat.
Eliminació de les categories dels convenis col·lectius mitjançant les quals s’emmascara la contractació de dones treballadores en pitjors condicions salarials que els seus companys homes. Totes les dones treballadores passaran immediatament a la categoria salarial superior que els correspongui.

5) Expedients de Recuperació d’Ocupació.
Davant el tancament d’empreses: recuperació, transformació i autogestió obrera.

6) Plans d’Ocupació Confederals.
Des dels Sindicats es procedirà a la creació de: Projectes cooperatius de producció i consum, tant a la ciutat com al camp.
• Borses d’ocupació per a persones sense treball, tant a la ciutat com al camp.
• Es tendirà a la seva promoció i creació, així com a entrar en contacte amb altres projectes cooperatius de similars interessos, facilitant d’aquesta manera la creació d’un marc unitari de mobilització orientat a pal·liar la situació de les persones sense ocupació.

7) Reforma Sanitària Integral.
S’establiran òrgans col·legiats de gestió dels centres sanitaris (Hospitals i Atenció Primària) amb la participació de membres d’Assemblees Populars tant a la ciutat com al camp. Aquestes Assemblees Populars poden ser ja existents, poden ser Associacions de Veïns i Veïnes, poden ser creades a aquest efecte pels Sindicats, o una fusió de tot això fruit dels marcs unitaris de mobilització esmentats anteriorment.

8) Reforma Educativa Integral.
Defensa del model d’immersió lingüística que regeix actualment a Catalunya, per considerar-se integrador i de progrés. Foment i creació de projectes d’escola lliure per qualsevol dels mitjans disponibles (lloguers, compres, ocupacions…), des dels marcs unitaris de mobilització (Assemblees populars) tant a la ciutat com al camp. Participació activa de les AMPA a introduir esquemes de les escoles lliures en el funcionament de les escoles que ara són públiques.

9) Reforma agrària integral.
Queda abolit el règim especial del camp de la Seguretat Social; tots els treballadors i treballadores som iguals.
Equiparació immediata de serveis educatius i de salut amb les ciutats.
Foment del treball cooperatiu.
Foment del canvi d’estructura del cultiu per adaptar-la a formes agroecològiques i de qualitat.
Foment de xarxes de distribució i intercanvi de productes.

10) Estructures d’Autogestió.
Que siguin els marcs unitaris de mobilització, o en defecte d’això els Sindicats de la CNT, als quals se’ls han assignat en anteriors propostes com a àrees de treball la sanitat i l’educació, adoptin també com a àrees d’interès l’habitatge i la pobresa energètica.
D’aquesta manera ens anirem preparant i capacitant per afrontar cada vegada més tasques que ens vagin posant en el camí de l’autogestió, que és precisament el tipus de societat en el qual volem viure.

Convidem a totes les persones, grups, associacions, assemblees i col·lectius a participar i recolzar aquestes propostes. Convidem a tothom a fer-les seves. Convidem a totes les persones que ho desitgin a que ens acompanyin en aquest camí cap a una societat més participativa, més igualitària i més lliure.

Caminem junts i juntes cap a l’autodeterminació com a poble i l’autodeterminació econòmica i per tant de classe.

 

Secretariat Permanent del Comitè Regional
CNT Catalunya-Balears

A la classe treballadora de Catalunya [cat][cast]

stoprepresión

[cat]

Els sindicats de CNT de Catalunya i Balears, volem donar a conèixer el nostre posicionament davant l’actitud autoritària de l’Estat en aquests moments d’extraordinària gravetat.

Els empresonaments, la constant agressió policial a les mobilitzacions ciutadanes, l’atac a la llibertat d’expressió, la supressió i/o reducció dels drets més bàsics i elementals (pensions, habitatge, energia, etc.), l’amenaça constant que pateix el model que instrueix i educa a les nostres criatures i la revifada del feixisme, són una mostra inequívoca de l’escalada incontrolable de valors reaccionaris que s’està desplegant en contra del poble de Catalunya i que també s’està veient a la resta del Estat.

Hem de tenir molt clar que aquest Estat tirà i repressor és l’hereu directe de les estructures judicials i de govern franquista que van dissenyar la mal anomenada transició, règim del 78, i que van defugir de les seves responsabilitats i van amnistiar als seus responsables criminals de postguerra. CNT ja ho va denunciar en aquell moment, pagant un preu molt car en forma de pallisses, repressió, infiltracions, muntatges i assassinats policials, i acabant en una marginació calculada. I som obligats a tornar a denunciar qualsevol forma de terror del poder.

Volem deixat ben clar que els i les anarcosindicalistes farem valer els nostres valors de solidaritat, recolzament mutu i d’acció directa per tal de posar-los al servei de la causa del progrés social i del poble treballador.

Fem una crida a tota la classe treballadora de Catalunya per tal de retrobar-nos i utilitzar totes les eines de mobilització que més èxit han demostrat a través de la nostra història per tal de descobrir de nou la força que tenim si actuem col·lectivament i massivament.

CNT, com a organització històrica de l’anarcosindicalisme a Catalunya, fa un pas endavant per declarar públicament que farà tots els esforços necessaris per a combatre aquests moments d’injustícia i dictadura. I per tal d’aconseguir-ho, per tal d’aprofitar aquests moments on molta gent vol canvis reals, farem públic ben aviat un programa d’acció per donar forma a una societat on l’autogestió i la participació de la classe treballadora en l’organització de l’economia, en siguin els principis rectors.

Secretariat Permanent del Comitè Regional de CNT Catalunya i Balears.

La desobediència és el veritable fonament de la llibertat. Els obedients són, per força, esclaus.

Henry David Thoreau

 

[cast]

A la clase trabajadora de Catalunya

 Los sindicatos de la CNT de Catalunya  y Baleares queremos dar a conocer nuestro  posicionamiento frente a la actitud autoritaria del Estado en estos momentos de extraordinaria gravedad.

Los encarcelamientos, las constantes agresiones policiales a las movilizaciones ciudadanas, el ataque a la libertad de expresión, la supresión y/o reducción de los derechos más básicos y elementales (pensiones, vivienda, energía, etc) la amenaza constante que sufre el modelo que instruye y educa a nuestras hijas e hijos, el resurgir del fascismo, son la muestra inequívoca de la escalada incontrolable de valores reaccionarios que se está desplegando contra el pueblo de Catalunya y que también se está viendo en el resto del estado.

Debemos tener muy claro que este Estado tirano y represor es el heredero directo de las estructuras judiciales y de gobierno franquistas que diseñaron la mal llamada transición, régimen del 78, y que rehuyeron sus responsabilidades y que amnistiaron a sus responsables criminales de postguerra. La CNT ya lo denunció en aquel momento, pagando un precio muy  caro en forma de palizas, represión, infiltraciones, montajes y asesinatos policiales, que acabó con una calculada marginación.

Queremos dejar muy claro que las y los anarcosindicalistas haremos valer nuestros valores de solidaridad, apoyo mutuo y acción directa y los pondremos al servicio de la causa del progreso social y del pueblo trabajador.

Hacemos un llamamiento a toda la clase trabajadora de Catalunya para reencontrarnos y utilizar todas las herramientas de movilización que más éxito han demostrado a través de nuestra historia para así descubrir de nuevo la fuerza que tenemos si actuamos colectiva y masivamente.

La CNT, como organización histórica del anarcosindicalismo en Catalunya, da un paso adelante para declarar públicamente que hará todos los esfuerzos necesarios para combatir estos momentos de injusticia y dictadura. Para ello, en estos momentos en que mucha gente quiere cambios reales, haremos público pronto un programa de acción para dar forma a una sociedad donde la autogestión y la participación de la clase trabajadora en la organización de la economía sean los principios rectores.

Secretariado Permanente del Comité Regional de CNT Catalunya i Balears.

“La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos.”

Henry David Thoreau.

Charla: “Els fets de Juliol de 1936 a Barcelona”

charla just

Nos complace invitar a todo el mundo a asistir a este acto cultural de excepcional interés.
El catedrático de la UAB, y compañero de la CNT de Terrassa, Just Casas, expondrá su labor investigadora sobre los famosos sucesos de 19 de Julio de 1936 en Barcelona.

Del levantamiento armado de la clase obrera barcelonesa para detener todo un golpe de estado militar no se ha dicho todo todavía. Un hecho excepcional en la historia europea, un caso único, que, precisamente por este motivo, merece un análisis detallado.
Just Casas con un  punto de vista novedoso, trabajado a partir de su investigación sobre fuentes historiográficas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta, compartirá con el público asistente sus conclusiones al respecto.

Para la CNT de L’Hospitalet es un honor aportar a la ciudad actos culturales de calidad y relevancia, siendo este el primero de los que se están organizando.

 

Marxa a L’Hospitalet per la Vaga General Feminista del 8 de Març

mani HG 8m palante

Des de la CNT de L’Hospitalet, com a Sindicat convocant d’aquesta Vaga General, volem fer una crida a participar en la marxa organitzada i convocada per Mujeres Pa’lante a la nostra ciutat.
La marxa sortirà des de la seu d’aquesta entitat al c/creu roja 8, al costat del CAP de Collblanc, i anirà cap al barri de La Florida.

Hospitalenques, no us quedeu a la feina o a casa! Atureu el món!

Hospitalencs, recolzeu la Vaga General Feminista! Acabem amb la discriminació i l’explotació!

 

Més info al facebook de Mujeres Pa’ lante

Guía del derecho a Huelga para el 8M [cat][cast]

Para aclarar cualquier duda, para contrastar cualquier rumor o afirmación ante la legalidad, consecuencias u otros aspectos de esta importante Huelga, la CNT edita una guía que toda trabajadora o trabajador que vaya a secundarla puede encontrar  interesante.   Descárgala aquí en castellano.

Si la vols en català la tens aquí.

Sigue toda la información de la Huelga General Feminista en  nosotras.cnt.es

¡A la Huelga, hermanas!

¡Juntas paramos, juntas avanzamos!

Guia 8M publi